Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

24. Cách phát âm cặp âm siêu khó /θ/ và /ð/

October 30, 2021 Phát Âm Hay Season 1 Episode 24
24. Cách phát âm cặp âm siêu khó /θ/ và /ð/
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
24. Cách phát âm cặp âm siêu khó /θ/ và /ð/
Oct 30, 2021 Season 1 Episode 24
Phát Âm Hay

Ở tập 24 của podcast các bạn sẽ được giới thiệu một cặp phụ âm mà rất nhiều người Việt gặp khó khăn để có thể đọc chuẩn, cặp âm  /θ/ và /ð/. Nếu bạn đang đọc âm  /θ/ là "thờ" hay /ð/ là "đờ" hoặc "dờ"  hay chưa biết cách đọc sao cho chuẩn thì hãy nghe ngay tập podcast của ngày hôm nay để sửa âm này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
List các ví dụ được sử dụng trong Podcast:
Âm /θ/ 
theatre, thick, theft, thatch, pathology, catheter, thought, thunder, thousand, thigh, theory, thorn, thermos, three.
I thought a though but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought if the thought I thought I thought had been the thought I thought, I would have thought so much.
I'm thinking of three thousand three hundred thirty three things.
Âm /ð/
That, than the, they, their, them
These, they'd, they'll, they're, they've
This, those, though, themselves, therefore
Is it this, that, those, these and there or for when that I eat this?
Whether the weather is cold, whether the weather is hot, we'll weather, whatever the weather. 
There is my brother from another mother.

Show Notes

Ở tập 24 của podcast các bạn sẽ được giới thiệu một cặp phụ âm mà rất nhiều người Việt gặp khó khăn để có thể đọc chuẩn, cặp âm  /θ/ và /ð/. Nếu bạn đang đọc âm  /θ/ là "thờ" hay /ð/ là "đờ" hoặc "dờ"  hay chưa biết cách đọc sao cho chuẩn thì hãy nghe ngay tập podcast của ngày hôm nay để sửa âm này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
List các ví dụ được sử dụng trong Podcast:
Âm /θ/ 
theatre, thick, theft, thatch, pathology, catheter, thought, thunder, thousand, thigh, theory, thorn, thermos, three.
I thought a though but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought if the thought I thought I thought had been the thought I thought, I would have thought so much.
I'm thinking of three thousand three hundred thirty three things.
Âm /ð/
That, than the, they, their, them
These, they'd, they'll, they're, they've
This, those, though, themselves, therefore
Is it this, that, those, these and there or for when that I eat this?
Whether the weather is cold, whether the weather is hot, we'll weather, whatever the weather. 
There is my brother from another mother.