Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

21. Đọc thế nào cho đúng cặp phụ âm /k/ và /g/

June 11, 2021 Phát Âm Hay Season 1 Episode 21
21. Đọc thế nào cho đúng cặp phụ âm /k/ và /g/
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
21. Đọc thế nào cho đúng cặp phụ âm /k/ và /g/
Jun 11, 2021 Season 1 Episode 21
Phát Âm Hay

Mới nhìn thì nhiều bạn sẽ nghĩ là hai cặp phụ âm này đọc đơn giản, không có gì phải sợ hết. Đúng là hai âm /k/ và /g/ không phải là những âm khó trong phát âm nhưng để đọc sao nghe thiệt là Mỹ, chuẩn không sai một ly thì cũng cần phải trải qua luyện đọc đấy nhé. Cùng đón nghe tập 21 của podcast để biết cách đọc hai phụ âm này sao cho thật thần thái nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
List các ví dụ được sử dụng trong Podcast:
Âm /k/:

Cat  [kæt], Cost  [kɑst], Clean  [klin],Crazy  [ˈkreɪzi], Kettle  [ˈkɛtəl], Frank  [fræŋk], Ink  [ɪŋk], Work  [wɜrk], Fork  [fɔrk], Ask  [æsk], Talk  [tɔk], Walk  [wɑk]
We have to cut costs in order to remain competitive.
It's an absolutely
crazy idea .
Trường hợp đặc biệt:
Saccharine  [ˈsækərɪn], Skin  [skɪn], Skate  [skeɪt], Basket  [ˈbæskət] , Scrape  [skreɪp], School  [skul].
Âm /g/
again  [əˈgɛn], against  [əˈgɛnst], ago  [əˈgoʊ], agree , degree  [dɪˈgri], dig  [dɪg], dog  [dɔg], Drug  [drʌg]
Can you say that again? I didn't hear.
I could hear a
dog barking .

Show Notes

Mới nhìn thì nhiều bạn sẽ nghĩ là hai cặp phụ âm này đọc đơn giản, không có gì phải sợ hết. Đúng là hai âm /k/ và /g/ không phải là những âm khó trong phát âm nhưng để đọc sao nghe thiệt là Mỹ, chuẩn không sai một ly thì cũng cần phải trải qua luyện đọc đấy nhé. Cùng đón nghe tập 21 của podcast để biết cách đọc hai phụ âm này sao cho thật thần thái nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
List các ví dụ được sử dụng trong Podcast:
Âm /k/:

Cat  [kæt], Cost  [kɑst], Clean  [klin],Crazy  [ˈkreɪzi], Kettle  [ˈkɛtəl], Frank  [fræŋk], Ink  [ɪŋk], Work  [wɜrk], Fork  [fɔrk], Ask  [æsk], Talk  [tɔk], Walk  [wɑk]
We have to cut costs in order to remain competitive.
It's an absolutely
crazy idea .
Trường hợp đặc biệt:
Saccharine  [ˈsækərɪn], Skin  [skɪn], Skate  [skeɪt], Basket  [ˈbæskət] , Scrape  [skreɪp], School  [skul].
Âm /g/
again  [əˈgɛn], against  [əˈgɛnst], ago  [əˈgoʊ], agree , degree  [dɪˈgri], dig  [dɪg], dog  [dɔg], Drug  [drʌg]
Can you say that again? I didn't hear.
I could hear a
dog barking .