Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

17. Khám phá cặp phụ âm /t/ và /d/

April 05, 2021 Phát Âm Hay Season 1 Episode 17
17. Khám phá cặp phụ âm /t/ và /d/
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
17. Khám phá cặp phụ âm /t/ và /d/
Apr 05, 2021 Season 1 Episode 17
Phát Âm Hay

Mở đầu cho bảng phụ âm ở tập 17 này là âm huyền thoại /t/ và /d/ xuất hiện cực kì nhiều và cũng tương đối dễ đọc, tuy nhiên để đọc sao cho sang, sao cho có thần thì chúng mình cùng khám phá tập 17 này nhé!
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
List từ và câu:
Âm /t/

- âm t ở đầu: tire, talk, top, ten

-âm t ở cuối: eat, cut, not, late

-âm t ở giữa: 

-âm /t/ giữa 2 nguyên âm → đọc thành /d/ luôn: potato, city, beauty

các trường hợp còn lại đọc là t: cotton, eighteen

  • S + t: Stop, start, story
  • S + p: Sport, Space, Spend
  • S + k: School, Sky

I exercise and eat right and get plenty of sleep.

She spent a long time talking to him.

Âm /d/

- dark, day, dance, body, riding, 

- food, hand, mud, bad, bread

The doctor advised her to avoid fatty foods.

It’s difficult to break bad habits.Show Notes

Mở đầu cho bảng phụ âm ở tập 17 này là âm huyền thoại /t/ và /d/ xuất hiện cực kì nhiều và cũng tương đối dễ đọc, tuy nhiên để đọc sao cho sang, sao cho có thần thì chúng mình cùng khám phá tập 17 này nhé!
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
List từ và câu:
Âm /t/

- âm t ở đầu: tire, talk, top, ten

-âm t ở cuối: eat, cut, not, late

-âm t ở giữa: 

-âm /t/ giữa 2 nguyên âm → đọc thành /d/ luôn: potato, city, beauty

các trường hợp còn lại đọc là t: cotton, eighteen

  • S + t: Stop, start, story
  • S + p: Sport, Space, Spend
  • S + k: School, Sky

I exercise and eat right and get plenty of sleep.

She spent a long time talking to him.

Âm /d/

- dark, day, dance, body, riding, 

- food, hand, mud, bad, bread

The doctor advised her to avoid fatty foods.

It’s difficult to break bad habits.