Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

16. Nguyên âm đôi /ou/ và /au/

April 03, 2021 Phát Âm Hay Season 1 Episode 16
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
16. Nguyên âm đôi /ou/ và /au/
Show Notes

Trong tập 16 này chúng mình sẽ cùng nhau học thêm hai nguyên âm đôi nữa và cũng là hai nguyên âm đôi cuối cùng trong 5 nguyên âm đôi. Đó là nguyên âm /ou/ và nguyên âm /au/.

►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /au/: 

Ví dụ: out, about, count, down, found, sound, house, loud, mountain

We always go downtown for the annual countdown event to celebrate the New Year.

We go to the top of the mountain to see the lighthouse.

Âm /ou/: 

Ví dụ: own, bowl, cold, go, home, low, most, know, post, row.

Most children want to go home on the first day of school.

Because of the low temperature, we feel cold in the winter.