Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

16. Nguyên âm đôi /ou/ và /au/

April 03, 2021 Phát Âm Hay Season 1 Episode 16
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
16. Nguyên âm đôi /ou/ và /au/
Chapters
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
16. Nguyên âm đôi /ou/ và /au/
Apr 03, 2021 Season 1 Episode 16
Phát Âm Hay

Trong tập 16 này chúng mình sẽ cùng nhau học thêm hai nguyên âm đôi nữa và cũng là hai nguyên âm đôi cuối cùng trong 5 nguyên âm đôi. Đó là nguyên âm /ou/ và nguyên âm /au/.

►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /au/: 

Ví dụ: out, about, count, down, found, sound, house, loud, mountain

We always go downtown for the annual countdown event to celebrate the New Year.

We go to the top of the mountain to see the lighthouse.

Âm /ou/: 

Ví dụ: own, bowl, cold, go, home, low, most, know, post, row.

Most children want to go home on the first day of school.

Because of the low temperature, we feel cold in the winter.Show Notes

Trong tập 16 này chúng mình sẽ cùng nhau học thêm hai nguyên âm đôi nữa và cũng là hai nguyên âm đôi cuối cùng trong 5 nguyên âm đôi. Đó là nguyên âm /ou/ và nguyên âm /au/.

►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /au/: 

Ví dụ: out, about, count, down, found, sound, house, loud, mountain

We always go downtown for the annual countdown event to celebrate the New Year.

We go to the top of the mountain to see the lighthouse.

Âm /ou/: 

Ví dụ: own, bowl, cold, go, home, low, most, know, post, row.

Most children want to go home on the first day of school.

Because of the low temperature, we feel cold in the winter.