Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

15. Nguyên âm đôi /ei/&/ai/&/oi/

March 11, 2021 Phát Âm Hay Season 1 Episode 15
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
15. Nguyên âm đôi /ei/&/ai/&/oi/
Show Notes

Vậy là trải qua 14 tập đầu chúng mình cũng đã hoàn thành được 11 nguyên âm trong bảng phiên âm tiếng anh Mỹ rồi. Tập 15 sẽ là bài học về các nguyên âm đôi, vậy nguyên âm đôi là gì, nguyên âm đôi khác gì nguyên âm đơn, chúng mình cùng tìm hiểu qua tập 15 này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /ei/
age, bake, case, day, face, gate, hate, lady, mail.

The middle-aged lady often spends all day baking cookies.

You still have eight unread emails today.

Âm /ai/

eye, bike, cite, dine, five, guild, hidden, kite, like, behind.

They are more likely to dine out in a five- star restaurant.

She tries to find her bike hidden behind the tree.

Âm /oi/: 

avoid, boy, coin, noise, oil, toy, joy, soy.

The teacher avoided a boy making noise in the classroom area.

This toy is used to contain many coins.