Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

13. Âm 'r' đặc trưng của tiếng Anh Mỹ.

February 08, 2021 Phát Âm Hay Season 1 Episode 13
13. Âm 'r' đặc trưng của tiếng Anh Mỹ.
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
13. Âm 'r' đặc trưng của tiếng Anh Mỹ.
Feb 08, 2021 Season 1 Episode 13
Phát Âm Hay

Tập 13 sẽ là bài học của một âm vô cùng thú vị và cực cực kì đặc trưng trong tiếng Anh Mỹ, đó là âm /r/. Tại sao vậy? Đó là bởi vì chỉ có tiếng anh Mỹ mới có cách phát âm âm /r/ ở phía cuối rất rõ mà nghe một cái là biết ngay là tiếng anh Mỹ.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
- rabbit, run, robot, rush, road, rich, rent
- marry, bury, hungry, grass, arrive, every, carrot

-
car, four, door, hair, tire, mother, chair

Most animals have four legs.

They don't have a car.

All these materials are found in nature.

Show Notes

Tập 13 sẽ là bài học của một âm vô cùng thú vị và cực cực kì đặc trưng trong tiếng Anh Mỹ, đó là âm /r/. Tại sao vậy? Đó là bởi vì chỉ có tiếng anh Mỹ mới có cách phát âm âm /r/ ở phía cuối rất rõ mà nghe một cái là biết ngay là tiếng anh Mỹ.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
- rabbit, run, robot, rush, road, rich, rent
- marry, bury, hungry, grass, arrive, every, carrot

-
car, four, door, hair, tire, mother, chair

Most animals have four legs.

They don't have a car.

All these materials are found in nature.