Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

12. Cách phát âm Cặp âm /ʌ/ và /ə/

December 21, 2020 Phát Âm Hay Season 1 Episode 12
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
12. Cách phát âm Cặp âm /ʌ/ và /ə/
Show Notes

Trong tập 12 này mình sẽ tiếp tục bài học phát âm với hai nguyên âm vô cùng thú vị /ʌ/ và /ə/. Đây là hai nguyên âm cuối cùng mà mình sẽ học trong phần bài học về nguyên âm, cũng là những nguyên âm thường gặp trong tiếng Anh.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /ʌ/:  cup, hug, club, touch, blood, wonder, but, color
Âm /ə/:  agree. ago, balloon, delete, produce