Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

11. Cách phát âm cặp nguyên âm /æ/ và /ɛ/

December 13, 2020 Phát Âm Hay Season 1 Episode 11
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
11. Cách phát âm cặp nguyên âm /æ/ và /ɛ/
Show Notes

Tập 11 của chuỗi podcast sẽ tiếp tục lại là một bài học về phát âm, cặp âm của tuần này chính là Cách phát âm Cặp âm /æ/ và /ɛ/ . Nhấn vào ngay tập 11 để cùng học hai nguyên âm mới này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /æ/:  pack, cat, fat, lap, map, class, at.
Âm /ɛ/:  check, red, head, said, get, debt, pet, never, many, average