Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

11. Cách phát âm cặp nguyên âm /æ/ và /ɛ/

December 13, 2020 Phát Âm Hay Season 1 Episode 11
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
11. Cách phát âm cặp nguyên âm /æ/ và /ɛ/
Chapters
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
11. Cách phát âm cặp nguyên âm /æ/ và /ɛ/
Dec 13, 2020 Season 1 Episode 11
Phát Âm Hay

Tập 11 của chuỗi podcast sẽ tiếp tục lại là một bài học về phát âm, cặp âm của tuần này chính là Cách phát âm Cặp âm /æ/ và /ɛ/ . Nhấn vào ngay tập 11 để cùng học hai nguyên âm mới này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /æ/:  pack, cat, fat, lap, map, class, at.
Âm /ɛ/:  check, red, head, said, get, debt, pet, never, many, average

Show Notes

Tập 11 của chuỗi podcast sẽ tiếp tục lại là một bài học về phát âm, cặp âm của tuần này chính là Cách phát âm Cặp âm /æ/ và /ɛ/ . Nhấn vào ngay tập 11 để cùng học hai nguyên âm mới này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /æ/:  pack, cat, fat, lap, map, class, at.
Âm /ɛ/:  check, red, head, said, get, debt, pet, never, many, average