Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

09. Cách phát âm cặp nguyên âm /ɔ/ và âm /a/

November 27, 2020 Phát Âm Hay Season 1 Episode 9
09. Cách phát âm cặp nguyên âm /ɔ/ và âm /a/
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
09. Cách phát âm cặp nguyên âm /ɔ/ và âm /a/
Nov 27, 2020 Season 1 Episode 9
Phát Âm Hay

Tập 9 của chuỗi podcast sẽ tiếp tục lại là một bài học về phát âm, cặp âm của tuần này chính là cặp âm nguyên âm /ɔ/ và âm /a/. Nhấn vào ngay tập 9 để cùng học hai nguyên âm mới này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /ɔ/:  dawn, almost, bought, boss, four, core , belong, all, also, awful.
Âm /a/:  rock, talk, walk, box, ball, car, not
Luyện câu:
They start working at dawn
I like almost all of them

The heart pumps blood around the body
She kept all the letters in a box

Show Notes

Tập 9 của chuỗi podcast sẽ tiếp tục lại là một bài học về phát âm, cặp âm của tuần này chính là cặp âm nguyên âm /ɔ/ và âm /a/. Nhấn vào ngay tập 9 để cùng học hai nguyên âm mới này nhé.
►Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ: https://phatamhay.com/cach-doc-bang-phien-am-tieng-anh-theo-giong-my-phan-1-nguyen-am/ ►Cập nhật thêm nhiều bài học, nội dung thú vị, bổ ích khác về phát âm tại Facebook: https://www.facebook.com/phatamhay Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahB7LAQTT0_97BDxIHVU5Q
Các từ được sử dụng (Nguồn: https://www.home-speech-home.com/vowels.html)
Âm /ɔ/:  dawn, almost, bought, boss, four, core , belong, all, also, awful.
Âm /a/:  rock, talk, walk, box, ball, car, not
Luyện câu:
They start working at dawn
I like almost all of them

The heart pumps blood around the body
She kept all the letters in a box