Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

46. Cách Phân Biệt Chính Xác Âm /tr/ Và Âm /dr/

April 11, 2024 Phát Âm Hay Season 1 Episode 46
46. Cách Phân Biệt Chính Xác Âm /tr/ Và Âm /dr/
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
46. Cách Phân Biệt Chính Xác Âm /tr/ Và Âm /dr/
Apr 11, 2024 Season 1 Episode 46
Phát Âm Hay

/tr/ trong "try" và /dr/ trong "dry" có gì khác nhau nhỉ?
Hai âm này là hai âm phụ âm kép có phát âm khó , rất nhiều bạn học phát âm đọc sai dẫn đến nhầm lẫn trong giao tiếp. 
- /tr/ là sự kết hợp của hai phụ âm đơn đó là âm /t/ và /r/.
- /dr/ là sự kết hợp của hai phụ âm đơn đó là âm /d/ và /r/
Cùng lắng nghe đoạn podcast tuần này của Phát Âm Hay để phân biệt được chính xác hai âm này nhé!

Show Notes

/tr/ trong "try" và /dr/ trong "dry" có gì khác nhau nhỉ?
Hai âm này là hai âm phụ âm kép có phát âm khó , rất nhiều bạn học phát âm đọc sai dẫn đến nhầm lẫn trong giao tiếp. 
- /tr/ là sự kết hợp của hai phụ âm đơn đó là âm /t/ và /r/.
- /dr/ là sự kết hợp của hai phụ âm đơn đó là âm /d/ và /r/
Cùng lắng nghe đoạn podcast tuần này của Phát Âm Hay để phân biệt được chính xác hai âm này nhé!