Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

44. Phát âm phụ âm /k/ trong tiếng Mỹ như thế nào cho đúng?

March 14, 2024 Phát Âm Hay Season 1 Episode 44
44. Phát âm phụ âm /k/ trong tiếng Mỹ như thế nào cho đúng?
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
44. Phát âm phụ âm /k/ trong tiếng Mỹ như thế nào cho đúng?
Mar 14, 2024 Season 1 Episode 44
Phát Âm Hay

HỌC CÁCH PHÁT ÂM ÂM /k/ 

Xin chào các bạn yêu thích tiếng Anh! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những phụ âm quan trọng trong tiếng Anh - âm /k/. Đây là một âm rất phổ biến và xuất hiện trong nhiều từ vựng hàng ngày. Vậy thì cách phát âm âm /k/ trong tiếng Anh có giống với âm "c" trong tiếng Việt không nhỉ?
Âm /k/ trong chữ "KEY" hay "CAT" hoàn toàn không có trong tiếng Việt. Khi phát âm âm /k/ chúng ta tạo ra một âm thanh có chất lượng mạnh, bật mạnh hơi ra. 
Việc nắm vững phụ âm /k/ sẽ giúp bạn phát triển khả năng diễn đạt và đạt được sự chính xác trong tiếng Anh. Hãy tham gia vào cuộc hành trình học tiếng Anh này và cùng nhau khám phá thế giới mới của ngôn ngữ này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn chia sẻ trải nghiệm của mình trong việc học phát âm, hãy để lại bình luận nhé!

Show Notes

HỌC CÁCH PHÁT ÂM ÂM /k/ 

Xin chào các bạn yêu thích tiếng Anh! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những phụ âm quan trọng trong tiếng Anh - âm /k/. Đây là một âm rất phổ biến và xuất hiện trong nhiều từ vựng hàng ngày. Vậy thì cách phát âm âm /k/ trong tiếng Anh có giống với âm "c" trong tiếng Việt không nhỉ?
Âm /k/ trong chữ "KEY" hay "CAT" hoàn toàn không có trong tiếng Việt. Khi phát âm âm /k/ chúng ta tạo ra một âm thanh có chất lượng mạnh, bật mạnh hơi ra. 
Việc nắm vững phụ âm /k/ sẽ giúp bạn phát triển khả năng diễn đạt và đạt được sự chính xác trong tiếng Anh. Hãy tham gia vào cuộc hành trình học tiếng Anh này và cùng nhau khám phá thế giới mới của ngôn ngữ này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn chia sẻ trải nghiệm của mình trong việc học phát âm, hãy để lại bình luận nhé!