Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

43. 3 Phương Pháp Học Phát Âm Hay

February 08, 2024 Phát Âm Hay Season 1 Episode 43
43. 3 Phương Pháp Học Phát Âm Hay
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
43. 3 Phương Pháp Học Phát Âm Hay
Feb 08, 2024 Season 1 Episode 43
Phát Âm Hay

Trong Podcast lần này, mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện đặc biệt trong quá trình làm việc tại công ty cũ. Câu chuyện này là một ví dụ rõ ràng về sự quan trọng của phát âm trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ có khả năng phát âm tốt, mình đã nhận được sự đối xử tốt hơn từ người nước ngoài, một cách hoàn toàn khác so với sự nhìn nhận ban đầu về mình.

Đồng thời, sau quá trình dài học Phát Âm, mình đã rút ra được 3 phương pháp để chia sẻ cho các bạn trong podcast này. Các bạn có thể áp dụng nó để cải thiện kỹ năng phát âm. 3 phương pháp đó chính là:
1️⃣ Học thuộc bảng IPA (bảng phiên âm tiếng Anh)
2️⃣ Luyện tập phát âm từng câu
3️⃣ Áp dụng phương pháp SHADOWING
Việc nắm vững phát âm tiếng Anh là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn. 

Hy vọng câu chuyện của mình và ba phương pháp này sẽ truyền cảm hứng và khích lệ các bạn trong hành trình học phát âm. Hãy tiếp tục nỗ lực và không ngừng rèn luyện kỹ năng này. Rất cảm ơn và chúc các bạn thành công! 🥰


Show Notes

Trong Podcast lần này, mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện đặc biệt trong quá trình làm việc tại công ty cũ. Câu chuyện này là một ví dụ rõ ràng về sự quan trọng của phát âm trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ có khả năng phát âm tốt, mình đã nhận được sự đối xử tốt hơn từ người nước ngoài, một cách hoàn toàn khác so với sự nhìn nhận ban đầu về mình.

Đồng thời, sau quá trình dài học Phát Âm, mình đã rút ra được 3 phương pháp để chia sẻ cho các bạn trong podcast này. Các bạn có thể áp dụng nó để cải thiện kỹ năng phát âm. 3 phương pháp đó chính là:
1️⃣ Học thuộc bảng IPA (bảng phiên âm tiếng Anh)
2️⃣ Luyện tập phát âm từng câu
3️⃣ Áp dụng phương pháp SHADOWING
Việc nắm vững phát âm tiếng Anh là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn. 

Hy vọng câu chuyện của mình và ba phương pháp này sẽ truyền cảm hứng và khích lệ các bạn trong hành trình học phát âm. Hãy tiếp tục nỗ lực và không ngừng rèn luyện kỹ năng này. Rất cảm ơn và chúc các bạn thành công! 🥰