Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

41. Cách Phát Âm Thật Chuẩn Âm /ɑ/ Và /ɑr/ Trong Tiếng Anh Mỹ

January 11, 2024 Phát Âm Hay Season 1 Episode 41
41. Cách Phát Âm Thật Chuẩn Âm /ɑ/ Và /ɑr/ Trong Tiếng Anh Mỹ
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
41. Cách Phát Âm Thật Chuẩn Âm /ɑ/ Và /ɑr/ Trong Tiếng Anh Mỹ
Jan 11, 2024 Season 1 Episode 41
Phát Âm Hay

Nguyên âm /ɑ/ và /ɑr/ trong tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ có cách phát âm hàn toàn khác nhau. Trong khi tiếng Anh - Mỹ, âm /ɑ/ có xu hướng hạ hàm nhiều, thì ở Anh - Anh, âm /ɑ/ được phát tròn miệng. Còn đối với nguyên âm /ɑr/ ví dụ như từ "CAR"🚗. Trong tiếng Anh – Anh, các nguyên âm có âm /r/ đằng sau (như “car”) thì âm /r/ hầu không được phát âm, còn trong tiếng Anh Mỹ thì âm /r/ sẽ được phát âm và người nghe sẽ cảm nhận được sự cong lưỡi.
Phát Âm Hay là kênh chuyên dạy về phát âm giọng Mỹ, vì vậy trong tập podcast này mình sẽ chỉ cho các bạn cách phát âm âm /ɑ/ và /ɑr/ theo giọng Mỹ thật hay và thật chuẩn.
Các bạn hãy lắng nghe và cùng luyện tập với mình nhé! Chúc các bạn thành công!

Show Notes

Nguyên âm /ɑ/ và /ɑr/ trong tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ có cách phát âm hàn toàn khác nhau. Trong khi tiếng Anh - Mỹ, âm /ɑ/ có xu hướng hạ hàm nhiều, thì ở Anh - Anh, âm /ɑ/ được phát tròn miệng. Còn đối với nguyên âm /ɑr/ ví dụ như từ "CAR"🚗. Trong tiếng Anh – Anh, các nguyên âm có âm /r/ đằng sau (như “car”) thì âm /r/ hầu không được phát âm, còn trong tiếng Anh Mỹ thì âm /r/ sẽ được phát âm và người nghe sẽ cảm nhận được sự cong lưỡi.
Phát Âm Hay là kênh chuyên dạy về phát âm giọng Mỹ, vì vậy trong tập podcast này mình sẽ chỉ cho các bạn cách phát âm âm /ɑ/ và /ɑr/ theo giọng Mỹ thật hay và thật chuẩn.
Các bạn hãy lắng nghe và cùng luyện tập với mình nhé! Chúc các bạn thành công!