Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày

40. 4 Trường Hợp Nối Âm Âm /t/ Để Nói Tiếng Anh Mỹ Lưu Loát Hơn

December 22, 2023 Phát Âm Hay Season 1 Episode 40
40. 4 Trường Hợp Nối Âm Âm /t/ Để Nói Tiếng Anh Mỹ Lưu Loát Hơn
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
More Info
Học Giỏi Phát Âm Giọng Mỹ Trong 60 Ngày
40. 4 Trường Hợp Nối Âm Âm /t/ Để Nói Tiếng Anh Mỹ Lưu Loát Hơn
Dec 22, 2023 Season 1 Episode 40
Phát Âm Hay

Khi nói tiếng Anh ai cũng muốn phát âm của mình tự nhiên, lưu loát. Một trong những cách giúp lời nói của bạn trở nên mềm mại, nhịp nhàng hơn đó chính là nối âm khi phát âm.
Trong podcast này Diễm sẽ nói về 4 TRƯỜNG HỢP nối âm trong phát âm đối với âm /t/
- Trường hợp 1: Âm /t/ được nối với một nguyên âm
- Trường hợp 2: Âm /t/ được biến thành âm "fast d"/"flap d"
- Trường hợp 3: Âm /t/ đứng trước và theo ngay sau là một âm /t/ khác
- Trường hợp 4: Âm /t/ được nối với một phụ âm
Diễm hy vọng qua đoạn podcast này phần nào sẽ giúp các bạn sẽ áp dụng cho việc nối âm trong Phát Âm Tiếng Anh nói chung và nối âm âm /t/ nói riêng. Chúc các bạn sẽ nói tiếng Anh được một cách lưu loát và nhịp nhàng nhé!

Show Notes

Khi nói tiếng Anh ai cũng muốn phát âm của mình tự nhiên, lưu loát. Một trong những cách giúp lời nói của bạn trở nên mềm mại, nhịp nhàng hơn đó chính là nối âm khi phát âm.
Trong podcast này Diễm sẽ nói về 4 TRƯỜNG HỢP nối âm trong phát âm đối với âm /t/
- Trường hợp 1: Âm /t/ được nối với một nguyên âm
- Trường hợp 2: Âm /t/ được biến thành âm "fast d"/"flap d"
- Trường hợp 3: Âm /t/ đứng trước và theo ngay sau là một âm /t/ khác
- Trường hợp 4: Âm /t/ được nối với một phụ âm
Diễm hy vọng qua đoạn podcast này phần nào sẽ giúp các bạn sẽ áp dụng cho việc nối âm trong Phát Âm Tiếng Anh nói chung và nối âm âm /t/ nói riêng. Chúc các bạn sẽ nói tiếng Anh được một cách lưu loát và nhịp nhàng nhé!